Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2015

suisse
17:19
W każdej kobiecie jest piękno do odkrycia.
W każdej kobiecie.
Ponieważ ona nosi w sobie obraz Boga. Nie musi piękna wyczarowywać, zdobywać w salonie kosmetycznym, przechodzić operacji plastycznych, wszczepiać implantów biustu. Nie, piękno jest czymś, co zostało dane każdej kobiecie przy jej stworzeniu.
— Stasi Eldredge, "Urzekająca. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy"
Reposted fromcudoku cudoku vianienasycenie nienasycenie

January 15 2015

suisse
22:12
Trochę mnie przeraża, że to moje życie i że to ja mam coś z nim zrobić.
Reposted fromKret Kret viabomdia bomdia
suisse
22:11
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viabomdia bomdia

January 10 2015

suisse
00:01

January 08 2015

suisse
21:11
Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie.
— Alojzy Żółkowski
Reposted fromavooid avooid viafreakish freakish

January 07 2015

suisse
23:28
NAJGORSZY CZAS W ŻYCIU TO CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY

January 03 2015

suisse
20:39
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viabomdia bomdia

December 27 2014

15:18
9951 4833

thatfunnyblog:

this is how i run in nightmares

Reposted fromalexnouveau alexnouveau viaorelh orelh
suisse
15:12
Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś po raz pierwszy?
— This question...
Reposted fromcaramina caramina viabomdia bomdia

December 09 2014

suisse
21:33

December 08 2014

suisse
00:40
Kobieta ukryje miłość przez czterdzieści lat, ale nie potrafi ukryć złości i gniewu.
— Przysłowie arabskie
suisse
00:40
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
suisse
00:39
Jesteśmy jak książki - większość ludzi widzi tylko naszą okładkę, mniejszość czyta wstęp, wielu ludzi wierzy krytykom, nieliczni poznają treść.
— znalezione

November 25 2014

suisse
01:23
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaJuliette Juliette
suisse
01:20

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viatazniebieskimi tazniebieskimi
suisse
01:20
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
— Piotr Adamczyk
suisse
01:19
Kryzys tożsamości najlepiej smakuje w listopadzie. 

November 24 2014

suisse
02:35

Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viakalafiorowa kalafiorowa
suisse
02:33
A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
02:30

Rendez – View

Quoi ? déja ? Bah oui ! C’est l’heure du Rendez-View alors profitez-en y’en aura pour tout le monde pas de panique !

Friday-Inspiration-39-8

Friday-Inspiration-39-27

Friday-Inspiration-39-30

Friday-Inspiration-39-35

Friday-Inspiration-39-38

Friday-Inspiration-39-39

Friday-Inspiration-39-44

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Friday-Inspiration-39-47

Friday-Inspiration-39-55

Friday-Inspiration-39-56

Friday-Inspiration-39-61

Friday-Inspiration-39-63

Friday-Inspiration-39-65

Friday-Inspiration-39-67

Friday-Inspiration-39-70

Friday-Inspiration-39-72

Friday-Inspiration-39-74

Friday-Inspiration-39-75

Friday-Inspiration-39-76

Friday-Inspiration-39-78

Friday-Inspiration-39-80

Friday-Inspiration-39-81

Friday-Inspiration-39-82

Friday-Inspiration-39-84

Friday-Inspiration-84-1

Friday-Inspiration-84-2

Friday-Inspiration-84-4

Friday-Inspiration-84-5

Friday-Inspiration-84-7

Friday-Inspiration-84-8

thinkstock

Friday-Inspiration-84-12

Friday-Inspiration-84-19

Friday-Inspiration-84-21

Friday-Inspiration-84-24

Friday-Inspiration-84-32

Friday-Inspiration-84-33

Friday-Inspiration-84-38

Friday-Inspiration-84-41

Friday-Inspiration-84-42

Friday-Inspiration-84-44

Friday-Inspiration-84-46

Friday-Inspiration-84-49

Friday-Inspiration-84-50

Friday-Inspiration-84-55

Friday-Inspiration-84-56

Friday-Inspiration-84-57

Friday-Inspiration-84-62

Friday-Inspiration-84-67

Friday-Inspiration-84-68

Friday-Inspiration-84-70

Friday-Inspiration-84-71

Processed with VSCOcam with n3 preset

Friday-Inspiration-84-74

Friday-Inspiration-84-75

Friday-Inspiration-84-77

Friday-Inspiration-84-78

Friday-Inspiration-84-89

Friday-Inspiration-84-90

Friday-Inspiration-84-91

Friday-Inspiration-84-93

Friday-Inspiration-84-96

Reposted fromtheGRID theGRID viaCOCOwhatever COCOwhatever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl