Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

suisse
14:43
8815 7fff 500
98o-7UHKsL95opAOfQxbQf9cRWAMQrQ7vM0fGmj4
suisse
14:37
Wole śmiać się z Tobą na stacji benzynowej przy kawie, niż siedzieć w restauracji i nie wiedzieć do czego służy jeden z trzydziestu widelców.
— psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viafelicka felicka
Sponsored post
soup-sponsored
20:53

March 30 2015

suisse
01:18

I wonder if Daniel Radcliffe imagines himself as Harry when he reads the books

'whoo
Reposted fromhalucine halucine viaherz herz

March 20 2015

09:38
0844 d1de

katuriankaturiankaturian:

This gif is useful for my whole life.  Thank you Mr. Spacey.  

suisse
09:31

Wisława Szymborska, „Pisanie życiorysu”

 

Co trzeba?

Trzeba napisać podanie,

a do podania dołączyć życiorys.

 

Bez względu na długość życia

życiorys powinien być krótki.

 

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów.

Zamiana krajobrazów na adresy

i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty.

 

Z wszystkich miłości starczy ślubna,

a z dzieci tylko urodzone.

 

Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz.

Podróże tylko jeśli zagraniczne.

Przynależność do czego, ale bez dlaczego.

Odznaczenia bez za co.

 

Pisz tak, jakbyś ze sobą nigdy nie rozmawiał

i omijał z daleka.

 

Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki,

pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny.

 

Raczej cena niż wartość

i tytuł niż treść.

Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie,

ten, za kogo uchodzisz.

 

Do tego fotografia z odsłoniętym uchem.

Liczy się jego kształt, nie to, co słychać.

Co słychać?

Łomot maszyn, które mielą papier.

— co słychać?
Reposted fromdirtyliar dirtyliar viaczasnazupe czasnazupe

March 18 2015

suisse
23:29
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viaaniuszka aniuszka

March 17 2015

suisse
23:28
Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...
— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabomdia bomdia

March 15 2015

suisse
21:39

March 13 2015

suisse
12:49
1037 612a
Reposted fromundine undine viaaniuszka aniuszka

March 11 2015

suisse
17:39
1921 eccc
Reposted fromGIFer GIFer viaaniuszka aniuszka

March 03 2015

suisse
22:08
7182 084f
Reposted fromephee ephee viaherz herz

February 18 2015

suisse
15:55
Człowiek nie zmienia się ot tak, zmieniają go ludzie, doświad­cze­nia cza­sem na­wet i marzenia. 
— gossipgirl
Reposted fromiwantlove iwantlove viabomdia bomdia
15:47

Old clock tower that has been converted into a penthouse apartment.

Reposted fromdictiosus dictiosus viaaniuszka aniuszka

February 15 2015

suisse
18:20
8537 0827 500
Goodnight Maledives
suisse
18:16
7037 0506 500
Cycling together in Patagonia
Reposted byjankoszmr-mojorisinhormeza

January 27 2015

19:44

Reposted frominspired inspired vialobotomy lobotomy
suisse
19:44
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
— W. Churchill
Reposted fromcreure creure vialobotomy lobotomy

January 21 2015

suisse
00:29
Groundhog Day (1993)
Reposted fromlifeless lifeless viaaniuszka aniuszka
00:23
1675 a675

flylittlekoala:

ultrafacts:

ampy-pony:

macwithac:

ultrafacts:

For more posts like this, follow Ultrafacts (Source)

Lichtenstein be like “they’re invading, but whatever.”

But how do you “accidentally” invade a country?

  • On 5 December 1985, rockets fired by the Swiss Army landed in Liechtenstein, causing a forest fire. Compensation was paid.
  • On 13 October 1992, following written orders, Swiss Army cadets unknowingly crossed the border and went to Triesenberg to set up an observation post. Swiss commanders had overlooked the fact that Triesenberg was not on Swiss territory. Switzerland apologized to Liechtenstein for the incident.
  • In March 2007, a company of 171 Swiss soldiers mistakenly entered Liechtenstein, after taking a wrong turn in the darkness. The troops returned to Swiss territory before they had travelled more than 2 km into the country. The Liechtenstein authorities did not discover the “invaders”, and were informed by the Swiss after the incident. The incident was disregarded by both sides. A Liechtenstein spokesman said “It’s not like they invaded with attack helicopters”

Sources: 1 2 3

how do you even tell your superior officer I mean
"uh Sir… I’m sorry but I think… we’re not in Switzerland anymore"
"what are you trying to say cadet"
"Sir I think we invaded Liechtenstein."
"…goddamn it, not again."

suisse
00:19

Jeśli wszystko idzie dobrze, to znaczy, że o czymś nie wiesz.

Reposted fromjaamaica jaamaica viabomdia bomdia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...